*** OBAVEŠTENJA I NOVOSTI ***
​02.03.2018
odluka_o_zakazivanju_sednice.docx
1.odluka_o_izboru_predsednika_skupštine__1_.docx
2.odluka_o_izboru_komisije_za_glasanje_i_zapisničara__1_.docx
3.odluka_o_usvajanju_zapisnika_sa_prethodne_sednice_skupštine_akcionara__1_.docx
4.odluka_o_usvajanju_izveštaja_o_potrebi_sprovođenja_ppf.docx
5.nacrt_odluke_o__promeni_pravne_forme.docx
6.odluka_o_izmeni_osnivačkog_akta.docx
7.odluka_o_razrešenju_članova_od.docx
izveštaj_o_potrebi_sprovođenja_ppf.docx

27.02.2018
prinudni_otkup_akcija_izdavaoca_termomont_a.d._novi_sad.pdf


20.02.2018
zapisnik sa skupštine.pdf
odluke_1-7.pdf

26.01.2018
Poziv akcionarima za vanrednu sednicu skupštine 

poziv.pdf

27.06.2017
Zapisnik sa redovne sednice skupštine

zapisnik.pdf

28.05.2017
Poziv akcionarima za redovnu sednicu skupštine 

poziv.pdf

​30.06.2016
Zapisnik sa redovne sednice skupštine
 
zapisnik.pdf

03.06.2016
Poziv akcionarima za redovnu sednicu skupštine 
poziv.pdf

07.10.2015
Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara
zapisnik_06.10.2015.pdf
Odluka o izmenama i dopunama statuta 
odluka_o_izmeni_statuta.pdf
Statut 

statut.pdf

10.09.2015
Poziv akcionarima za vanrednu sednicu skupštine
poziv.pdf

10.08.2015
Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišni segment MTP akcije
odluka_mtp.pdf


29.07.2015
Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara
zapisnik.pdf


29.06.2015
Poziv akcionarima za vanrednu sednicu skupštine
-poziv_za_skupštinu_27.07.2015..pdf 

05.05.2015
Zapisnik sa skupštine akcionara

zapisnik_29.04.2015.pdf

30.03.2015
Poziv akcionarima za redovnu sednicu skupštine

-poziv_za_skupštinu_29.04.2015.pdf

16.06.2014
Odluke skupštine akcionara od 12.06.2014

odluke_usvojene_na_sednici_skupstine_12.06.2014.doc
Zapisnik sa skupštine akcionara 
zapisnik.pdf
Izveštaj o bitnom događaju

izveštaj.pdf

14.05.2014
Godišnji dokument o objavljenim informcijama

godišnji_dokumenat.pdf

07.05.2014

Poziv akcionarima za redovnu sednicu skupštine
poziv.pdf

30.04.2014
Godišnji izveštaj za 2013.godinu

izvestaj.pdf

21.10.2013

Isključenje akcija sa Open Marketa i uključenje akcija na MTP Belex
resenje.pdf

29.08.2013

Polugodišnji finansijski izveštaj za period od 01.01-30.06.2013
polugodisnji_izvestaj_2013.pdf

27.05.2013
Odluke skupštine akcionara 

odluke_usvojene_na_sednici_skupstine_24.05.2013.pdf
Zapisnik sa skupštine akcionara

zapisnik.pdf
Izveštaj o bitnom događaju
izveštaj.pdf


17.05.2013
Godišnji dokument o objavljenim informacijama

godisnji.pdf

26.04.2013
Godišnji izveštaj za 2012.godinu

 godisnji-izvestaj-2012.pdf


24.04.2013
Poziv akcionarima za redovnu sednicu skupštine 

poziv-akcionarima-2013.pdf

14.11.2012
Obaveštenje o značajnim učešćima

obavestenje.pdf

15.08.2012
Polugodišnji finansijski izveštaj za period od 01.01-30.06.2012

polugodišnji.pdf


27.06.2012
Izveštaj o bitnom događaju

izveštaj.pdf

26.06.2012
Obaveštenje o značajnim učešćima

obaveštenje.pdf
Poslovnik o radu odbora direktora
poslovnik-o-radu-odbora-direktora.pdf
Odluke skupštine akcionara
odluke.pdf

Zapisnik sa skupštine akcionara 
zapisnik.pdf

21.05.2012
Poziv akcionarima za redovnu sednicu skupštine

poziv.pdf

Predlog osnivačkog akta
osnivacki-akt.pdf
Predlog statuta
statut.pdf
Predlog poslovnika o radu skupštine
poslovnik.pdf

18.05.2012
Godišnji dokument o objavljenim informacijama

godisnji.pdf